www.fltk.net > sin60°+Cos60°+tAn60°怎么算

sin60°+Cos60°+tAn60°怎么算

解: cos60°tan60° =cos60°×sin60°/cos60° =sin60° =√3/2 若是单独求cos60°、tan60°,可利用直角三角形,60°的余角为30°,30°角所对的直角边等于斜边的一半,设30°角所对的直角边为1,则斜边为2,根据勾股定理,60°角所对的直角边为√3, cos60°=...

原式= 3 2 + 1 2 3 2 - 1 2 - 3 -1= 3 +1 3 -1 - 3 =2.

(1)sin45°-cos60°+tan60°=√2/2-1/2+√3 (2)cos230°+sin230°-tan45°=3/4+1/4-1=0 (3)sin30°-tan30°+cos45°=1/2-√3/3+√2/2 (4)cos30°-sin45°/sin60°-cos45°=√3/2-(√2/2)/(√3/2)-√2/2=√3/2-√6/3-√2/2 (5)sin230°+2sin60°+tan45°-tan60°+co...

原式=(√3/2)/(1+√3/2)-1/(1-√3) =√3/(2+√3)+1/(√3-1) 分母有理化 =√3(2-√3)/(4-3)+(√3+1)/(3-1) =2√3-3+(√3+1)/2 =(5√3-5)/2

解: tan60°-sin30°×tan45+cos60° = = 。

∵sin30°=12,cos60°=12,cot45°=1,tan60°=3,tan30°=33,∴sin30°+cos60°-cot45°-tan60°?tan30°,=12+12-1-3×33,=-1.

原式=12-3×33+3+2×12=32.

原式=2×(22)2-|2-3|-1+4=1-(2-3)-1+4=3+2.

sin230°+cos245°+根号2sin60°×tan45° =(1/2)2+(√2/2)2+√2×√3/2×1 =1/4+1/2+√6/2 =3/4+√6/2 (cos230°+cos260°)/(tan60°×cos30°)+tan60° =( 3/4+1/4)/(√3×√3/2)+√3 =2/3+√3

原式=12+12-1-3×33=-1.

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com