www.fltk.net > 7.7.8.9这四个数字怎么算24点

7.7.8.9这四个数字怎么算24点

这四个数字 用 加 减 乘 除 是无法算出24点的。 ------------------- 如果可以用开方的话, 9可以变成3 (7/7)×8×3=24 -----------------

解法如下: (1)(7+9)×2-8=24 (2)(9+7)×2-8=24 (3)2×(7+9)-8=24 (4)2×(9+7)-8=24

8+8*(9-7)=24

(ln(7)/ln(√7)+ln(7)/ln(√7))!=24 √(8*8)+8+8=24 (8*8/(8+8))!=24 (ln(8)/ln(√8)+ln(8)/ln(√8))!=24 9+9+9-√9=24 (ln(9)/ln(√9)+ln(9)/ln(√9))!=24

用7,8,9,10算24点,共有8种算法。 1、﹙9×8﹚÷﹙10-7﹚=24 2、[8÷﹙10-7﹚]×9=24 3、9÷[﹙10-7﹚÷8]=24 4、8×[9÷﹙10-7﹚]=24 5、9×[8÷﹙10-7﹚]=24 6、[9÷﹙10-7﹚]×8=24 7、8÷[﹙10-7﹚÷9]=24 8、﹙8×9﹚÷﹙10-7﹚=24 24点游戏规则...

[(3/7)-(-3)]*7=24 (2 × 5 - 7) × 8=24 5 × 7 -(2 + 9)=24 (10/5+5-3)!=24 5×8-2×8=24 其他的尚无答案

(9+7)x2-8=24

2 7 8 9算24点的答案如下: 1、(2 × (7 + 9)) - 8 2、2 × (7 + 9) - 8 3、(2 × (9 + 7)) - 8 4、 2 × (9 + 7) - 8 5、(7 + 9) × 2 - 8 6、((7 + 9) × 2) - 8 7、(9 + 7) × 2 - 8 8、((9 + 7) × 2) - 8 扩展资料 24点的游戏技巧 1、利用3×8=24、4...

在区间的好划分,7月8日24点就是7月9日零点,你说的100%是9日时间,也就是7月9日零点到24点。

1: 8 × (9 ÷ (10 - 7)) 2: 8 × 9 ÷(10 - 7) 3: (8 × 9) ÷ (10 - 7) 4: (8 ÷ (10 - 7)) × 9 5: 8 ÷ (10 - 7) × 9 6: 8 ÷ ((10 - 7) ÷ 9) 7: 9 × (8 ÷ (10 - 7)) 8: 9 × 8 ÷(10 - 7) 9: (9 × 8) ÷ (10 - 7) 扩展资料: 技巧: 1、利用3×8=24、4×6=...

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com