www.fltk.net > 11,2,10,5算24点!帮帮忙!

11,2,10,5算24点!帮帮忙!

1: 11 - 2 + 5 + 10 2: (11 - 2) + 5 + 10 3: (11 - 2 + 5) + 10 4: ((11 - 2) + 5) + 10 5: 11 - 2 +(5 + 10) 6: (11 - 2) + (5 + 10) 7: (11 - (2 - 5)) + 10 8: 11 - (2 - 5) + 10 9: 11 - (2 - (5 + 10)) 10: 11 - (2 - 5 - 10) 11: 11 - ((...

(11*11-1)/5=24 (2*5-7)*8=24 6/(5/4-1)=24

1. [﹙6+10﹚-8]×3 2. [﹙10+6﹚-8]×3 3. 3×[﹙6-8﹚+10]

(10-5-2)x8

而关于学习成绩则是“在中学的学业成绩或综合成绩最学生们列出了110道他们认为最难回答的问题,其中有6算24点。 16、请列举钟有哪些用途? 17、请

1 1 1 1 : 算不起 1 1 1 2 : 算不起 1 1 1 3 : 算不起 1 1 1 4 : 算不起 1 1 1 5 : 算不起 1 1 1 6 : 算不起 1 1 1 7 : 算不起 1 1 1 8 : (1+1+1)*8=24 1 1 1 9 : 算不起 1 1 1 10 : 算不起 1 1 2 2 : 算不起 1 1 2 3 : 算不起 1 1 2 4 : 算不起...

5 × 5 - 9 ÷ 9=24 5 × 5 - 9 + 8=24 5 + 5 + 7 + 7=24 (2 × 5 - 2) × 3=24 5 + 5 + 6 + 8=24 (9 + 7) × 2 - 8=24 (7 + 9) × 6 ÷ 4=24 (9 + 2) × 2 + 2=24 5 + 5 + 5 + 9=24

4-(-10)+(-2)(-5)

(10-4)+3*6 (10-(6-4))*3 6*10/3+4

-4+6*3+10=24 4+6/3*10=24

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com