www.fltk.net > 欲()还羞 成语

欲()还羞 成语

欲说还休 欲语还休

欲迎还羞,欲遮还羞、欲拒还休,欲语还休,

意思是内心有所顾虑而不敢表达. 最通俗的意思是:我想说,还是算了吧,不说了.成语(chengyu,idioms)是中国汉字语言词汇中一部分定型的词组或短句.成语是汉文化的一大特色,有固定的结构形式和固定的说法,表示一定的意义,在语句中是作为一个整体来应用的.成语有很大一部分是从古代相承沿用下来的,在用词方面往往不同于现代汉语,它代表了一个故事或者典故. 成语又是一种现成的话,跟习用语、谚语相近,但是也略有区别.成语,众人皆说,成之于语,故成语.源自:仇远 (宋)的《花心动醒眼明霞全文》醒眼明霞,问染成、晴堤几分秋色.腻困未醒,欲语还羞,掩映雾笼烟幂.

欲说还休不是一个成语,比较多用于诗词语句中.表达的意思可以分为两种:1.男女之间难于启齿的感情.2.内心有所顾虑而不敢表达.最通俗的意思是:我想说,还是算了吧,不说了.源自:少年不识愁滋味,爱上层楼.爱上层楼,为赋新词强说愁.而今识尽愁滋味,欲说还休.欲说还休,却道天凉好个秋.

李清照的 凤凰台上凤凰游 生怕离别怀苦,欲说还休 欲说还休

琵琶行 / 琵琶引【作者】白居易 【朝代】唐代浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦.醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月.忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发.寻声暗问弹者谁?琵琶声停欲语迟.移船相近邀相见,添酒回灯重开宴.千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面.转轴拨弦三两声,未成曲调先有情.弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志.……就这首有欲语还羞的感觉:千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面

丑奴儿 辛弃疾 少年不识愁滋味,爱上层楼.爱上层楼,为赋新词强说愁. 而今识尽愁滋味,欲说还休.欲说还休,却道天好个秋. 年纪轻轻时,尚不理解人生之愁,却自以为身在愁中,写诗作赋,诉说苦恼.

欲罢还休,欲语还休,望采纳

欲说还休不是一个成语,比较多用于诗词语句中.表达的意思可以分为两种:1.男女之间难于启齿的感情.2.内心有所顾虑而不敢表达. 最通俗的意思是:我想说,还是算了吧,不说了.

应该是出自白居易的琵琶行里的犹抱琵琶半遮面吧?形容女子含羞的样子.

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com