www.fltk.net > 有关爱情名言名句

有关爱情名言名句

1、真实爱情的途径并不平坦。 —— 莎士比亚 2、爱情使人心的憧憬升华到至善之境。——但丁 3、谁口口声声说“我不爱”,谁就在爱。——奥维德 4、男女之间真正的爱情,不是靠肉体或者精神所能实现的,只有彼此的精神和肉体相互融合的状态中才可能实现。...

关于爱情的名人名言、名句。有世界名人莎士比亚、 泰戈尔、 拿破仑、 柏拉图、 方海权、 柏杨等十分经典的语句。读之得益无穷。 1·爱情是不按逻辑发展的,所以必须时时注意它的变化。爱情更不是永恒的,所以必须不断地追求。 ——柏杨 2·当你真爱...

Where there is great love, there are always miracles. 哪里有真爱存在,哪里就有奇迹。 Love is like a butterfly. It goes where it pleases and it pleases where it goes. 爱情就像一只蝴蝶,它喜欢飞到哪里,就把欢乐带到哪里。 If I had...

1、爱是恒久忍耐,又有恩慈。爱是不嫉妒。爱是不自夸。不张狂。不作害羞的事。不求自己的益处。不轻易发怒。不计算人的恶。不喜欢不义。只喜欢真理。凡事包容。凡事相信。凡事盼望。凡事忍耐。爱是永不止息。 2、爱是一种无私的付出和牺牲,人活...

我爱你;为了你的幸福,我愿意放弃一切---包括你。 3 失望,有时候也是一种幸福,因为有所期待所以才会失望。因为有爱,才会有期待,所以纵使失望,也是一种幸福,虽然这种幸福有点痛。 4 世上最凄绝的距离是两个人本来距离很远, 互不相识, 忽然...

一: 我相信你的爱。”让这句话做我的最后的话。 Let this be my last word, that I trust thy love. 根是地下的枝。 枝是空中的根。 Roots are the branches down in the earth. Branches are roots in the air. 绿叶恋爱时便成了花。 花崇拜时...

剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。 ──李煜 努力爱春华,莫忘欢乐时,生当复来归,死当长相思。 ──苏武 得成比目何辞死,愿作鸳鸯不羡仙。──卢照邻 在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。 ──白居易 曾经沧海难为水,除却巫山不是云。 ──...

我欲与君相知,长命无绝衰。 山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪, 天地合,乃敢与君绝! 愿得一心人,白头不相离。 汉 ;卓文君〈白头吟〉 得成比目何辞死 愿作鸳鸯不羡仙。 唐;卢照邻〈长安古意〉 身无彩凤双飞翼 心有灵犀一点通。 唐;李商隐...

《世界上最远的距离》 泰戈尔 世界上最远的距离,不是生与死的距离,而是我站在你面前,你不知道我爱你; 世界上最远的距离,不是我站在你面前,你不知道我爱你,而是爱到痴迷却不能说我爱你; 世界上最远的距离,不是我不能说我爱你,而是想你...

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com