www.fltk.net > 请帮忙编写一个通达信选股公式:5日10日均线多头排列 MACD金叉

请帮忙编写一个通达信选股公式:5日10日均线多头排列 MACD金叉

M5:=MA(C,5);M10:=MA(C,10);DIF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIF,9); MACD:=(DIF-DEA)*2;XG:M5>M10 AND DIF>DEA AND CROSS(DIF,DEA);{个人看法,仅供参考.}

{写一个5日均线金叉10日均线,macd金叉,kd金叉选股公式}cross(ma(c,5),ma(c,10)) + cross(macd.dif,macd.dea) + cross(kdj.d,kdj.k)>1;

MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); JC:=CROSS(MA5,MA10) ; L<MA10*1.008 AND L>MA10*0.992 AND REF(COUNT(JC,5)=1,1);

A1:=COUNT(CROSS(MA(C,5),MA(C,10)),5)>=1;{5日内5日10日均价线金叉}A2:=COUNT(CROSS(MA(V,5),MA(V,10)),5)>=1;{5日内5日10日均量线金叉}A3:=COUNT(CROSS(MACD.DIF,MACD.DEA) AND MACD.DEA>0,5)>=1;{5日内MACD0线上金叉}A1 AND A2 AND A3;经测试,满足条件要求.

A:=MA(C,5)>MA(C,10) AND MA(C,10)>MA(C,20); A1:=MA(C,5)>REF(MA(C,5),1) AND MA(C,10)>REF(MA(C,10),1) AND MA(C,20)>REF(MA(C,20),1); XG:A AND A1; 股票公式专家团为你解答,希望能帮到你,祝投资顺利.

dif:=ema(close,12)-ema(close,26);dea:=ema(dif,9);v1:=ma(v,5);v2:=ma(v,10);ma1:=ma(c,5);ma2:=ma(c,10);三线金叉:if(cross(dif,dea) and cross(ma1,ma2) and cross(v1,v2),20,0),linestick,colorred;(已测试通过,不过同时金叉股不好找啊)

M5:=MA(C,5);M10:=MA(C,10);M20:=MA(C,20);M60:=MA(C,60);SA:=MAX(MAX( O AND C>M5),COLORRED; 5日,10日.20日还有60日均线多头排列-----------这是一个条

{通达信公式 MACD金叉} DIF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIF,9); CROSS(DIF,DEA); ------------------------------- { 5日10日均量线金叉} CROSS(MA(V,5),MA(V,10)); ----------------------------------- { 5日10日均价线金叉} CROSS(MA(C,5),MA(C,10)); --------------------------------------

XG:CROSS(MA(C,5),MA(C,10));

A:=LLV(V/CAPITAL,3)=LLV(V/CAPITAL,10);A1:=CROSS(MA(C,5),MA(C,10));XG:A AND A1;股票公式专家团为你解答,希望能帮到你,祝投资顺利.

相关搜索:

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com