www.fltk.net > 晴字怎么组词

晴字怎么组词

晴咔、 晴沙、 新晴、 晴快、 晴霁、 赤晴、 晴飔、 晴干、 晴霞、 嫩晴、 晚晴、 晴波、 晴暖、 阴晴、 晴美、 晴曛、 空晴、 晴日、 晩晴、 开晴、 晴岚、 崭晴、 晴纶、 晴晕、 晴丝、 温晴、 快晴、 晴哢、 晴热、 晴雨表、 晴川阁、 晴雨散...

以此开头的词 晴朗 晴天 晴空 晴雨表 晴天霹雳 晴空万里 晴好 晴和 晴雪 晴美 晴昼 晴照 晴晕 晴云秋月 晴燠 晴雨伞 晴雨计 晴曛 晴熏 晴旭 晴虚 晴霞 晴曦 晴暾 晴天开水路 晴飔 晴丝 晴爽 晴沙 晴日 晴热 晴暖 晴明 晴眉 晴丽 晴岚 晴快 晴咔 ...

晴天,晴天霹雳,晴空,晴空万里,晴和,晴好,晴雨表,晴朗

晴:[qíng],天空中无云或云很少 1.晴朗[ qíng lǎng ] 阳光充足,没有云雾 2.雨过天晴[ yǔ guò tiān qíng ] 雨后转晴。也比喻政治上由黑暗到光明。 3.晴曦[ qíng xī ] 日光,太阳 4.晴好[ qíng hǎo ] 晴朗美好 5.晴空霹雳[ qíng kōng pī lì ] ...

晴朗、晴空、晴川、晴暾、弄晴、嫩晴、快晴、空晴、烘晴、放晴、晴波、晴河、晴天、晴丝、晴襟、晴爽、晴岚、晌晴、霜晴、雪晴、崭晴、诈晴、新晴、融晴、祈晴、连晴、开晴、晴曛、晴干、愆晴、晴好、晴虹、晴虚、晴霞、晴窗、晴旭、晴照、晴暖...

晴字组词 : 晴朗、放晴、晴空、响晴、晴好、转晴、晴畅、晴煖、晴明、 晴朗的天空晶莹剔透,一尘不染。 晴朗的夜空,满天星斗,总能激起人们不尽的遐想。 天已经放晴,残留的几片云现出了亮晶晶的边缘。 一连下了好几天雨,今天总算放晴了。

晴字组词 :晴朗、晴空、放晴、响晴、晴好、晴和、转晴、晴襟、晴畅、晴虚、晴明、晴光、融晴、暴晴、晴煖、霜晴、愆晴、晴曦、晴丽、晴昊、晴眉、晴翠、晴碧、晴窗、晴昼、连晴、晴旭、晴暾、晴燠、晴霭、阴晴、晌晴、弄晴、晴爽、开晴、快晴、...

晴朗 [ qíng lǎng ] 阳光充足,没有云雾 【造句】 1、小燕子在晴朗的天空中快活地飞来飞去。 2、晴朗的天空晶莹剔透,一尘不染。 3、晴朗的夜空,满天星斗,总能激起人们不尽的遐想。 4、原本晴朗的天空顷刻之间乌云密布。 5、今晚天气晴朗,星星...

晴天,今天又是晴天,好开心 1、放晴 造句:六月五日那天,时而下雨,时而放晴,拉马克将军的殡葬行列,配备了正式的陆军仪仗队,穿过巴黎,那行列是为了预防不测而稍微加强了的。 解释:阴雨后转晴。 2、晴朗 造句:但是世界大战的天气预报显示...

1、晴朗[ qíng lǎng ] 没有云雾,日光充足:天气晴朗。晴朗的天空。 2、晴天[ qíng tiān ] 天空中没有云或云很少。 3、晴明[ qíng míng ] 明澈,天空明朗。 4、晴空[ qíng kōng ] 晴朗的天空:晴空万里。 5、晴和[ qíng hé ] 晴朗暖和:天气晴和...

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com