www.fltk.net > 怒号

怒号

[nù háo] 怒号 指愤怒地大声号叫。多形容风很大或人十分愤怒,中性词。出自杜甫《茅屋为秋风所破歌》:八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

怒号,拼音;(nù háo)字母发音的第二声。 怒号,拼音;(nù háo) 释义;怒:愤怒,发怒;号:号叫。大风刮得像发怒一样号叫。 造句; (1) 世界上没有任何东西如同风之怒号,它从沙漠上扫荡而来,平静清澈的天庭霎时变成一片旋转狂怒的海洋,...

shuò fēng nù háo 寒风怒吼、咆哮。 形容冬天的风势猛烈。 朔风:猛烈的风。 怒号:形容风之大,声音之响。 有时候不用在冬天风的修饰词,用在即将战斗或者开始战斗的场景,表现战斗的猛烈。有时还用于衬托场景,烘托周围环境。

意思是大河从潼关而出,因为有华山的阻挡,才使得水的力量增加来实现它的奔腾勇猛。大风从三峡回响,因为有巫山的阻隔,才使得风的丽江增加来实现它的阴风怒号。 出处:《伦理学原理》 毛泽东 原文: 他热情洋溢地写道:“河出潼关,因有太华抵抗...

八月深秋,狂风怒号,(风)卷走了我屋顶上好几层茅草。茅草乱飞,渡过浣花溪,散落在对岸江边。飞得高的茅草悬挂在高高的树梢上,飞得低的飘飘洒洒沉落到水塘里。 出自盛唐杜甫的《茅屋为秋风所破歌》,全诗如下: 八月秋高风怒号,卷我屋上三...

怒号 nù háo 大声叫唤,多用来形容狂风:狂风~。

北风怒号 北风怒号 〖拼音〗 bei feng nu hao 〖解释〗 怒:愤怒,发怒;号:号叫。北风刮得像发怒一样号叫。 〖出处〗 唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》:“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。” 〖示例〗 天气变化无常,一会儿是晴空万里,一会儿是~。

阴风怒号:阴,阴冷;号,呼啸;阴冷的风怒吼呼啸。 出自:《岳阳楼记》 作者:宋代·范仲淹 节选:若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏...

意思:风在树林顶端怒号。 出自:《山雨》—— 元代偰逊 《山雨》 (元)偰逊 一夜山中雨,林端风怒号。 不知溪水长,只觉钓船高。 原文翻译: 山中下了一夜的雨, 风在树林顶端怒号。 我不知道溪水是不是涨了, 只是发觉钓鱼的小船更高了。 作者简...

狂风怒号kuáng fēng nù háo 狂风怒号的中文解释 以下结果由汉典提供词典解释 【解释】:怒:愤怒,发怒;号:号叫。大风刮得像发怒一样号叫。 【出自】:唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》:“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。” 【示例】:天气变化无...

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com