www.fltk.net > 六年级分数计算题

六年级分数计算题

7/25×4/9+7/25×5/9 =7/25×(4/9+5/9) =7/25×1 =7/25 60×(1/12+1/15+1/4) =60×1/12+60×1/15+60×1/4 =5+4+15 =24 (5/12-3/8)×72 =5/12×72-3/8×72 =30-27 =3 6/7-5/24÷7/12 =6/7-5/24×12/7 =12/14-5/14 =7/14 =1/2 [3/4×(7/16-1/4)]÷9/13 =3/4×(7/1...

口算1.10-5.4= 2.4÷20= 3.5×200= 4.1.5-0.06= 5.0.75÷15= 6.0.4×0.8= 7.4×0.25= 8.0.36+1.54= 9.1.01×99= 10.420÷35= 11.25×12= 12.135÷0.5= 13.3/4 + 1/4 = 14.2 + 4/9 = 15.3 - 2/3 = 16.3/4 - 1/2= 17.1/6 + 1/2 -1/6 = 18.7....

诗经·国风·郑风·将仲子

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14...

3/7 × 49/9 - 4/3 12× 5/6 – 2/9 ×3 8× 5/4 + 1/4 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9 × 5/6 + 5/6 3/4 × 8/9 - 1/3 7 × 5/49 + 3/14 6 ×( 1/2 + 2/3 ) 8 × 4/5 + 8 × 11/5 31 × 5/6 – 5/6 ...

7/25×4/9+7/25×5/9 =7/25×(4/9+5/9) =7/25×1 =7/25 60×(1/12+1/15+1/4) =60×1/12+60×1/15+60×1/4 =5+4+15 =24 (5/12-3/8)×72 =5/12×72-3/8×72 =30-27 =3 6/7-5/24÷7/12 =6/7-5/24×12/7 =12/14-5/14 =7/14 =1/2 [3/4×(7/16-1/4)]÷9/13 =3/4×(7/1...

六年级上册百分数和分数计算题计算题: 1、2/5+50%= 2、3/5*50%= 3、3/7*60%= 4、4/9*50%= 5、3/5-50%+20%= 6、3/5-70%*30%= 7、2/9*80%-1/10= 8、3/5*90%-0.001= 9、8/9*30%+20%= 10、20%*30%*2/5=

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14...

http://wenku.baidu.com/link?url=uHc11wmDZ9Bze_A1kNaL8VB0kflVmd61qNqMRc5ZrcFKhKNJ88vVbp-7vYTu-UTwcf-TyBfQTcAeUpqmQtRSBPPm5-lVBMlul6ZVCUJzWkO 点开就是

遇到不会的题就上网找答案照抄,根本不想动脑筋,会让学生养成,在网上是问不到答案的哈 不思考的习惯,改正吧,多思考 做题不怕做错,就怕不思考

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com