www.fltk.net > 既和即怎么组词

既和即怎么组词

一触即发、 即刻、 即墨、 若即若离、 即时、 即使、 立即、 即日、 望而即、 稍纵即逝、 转瞬即逝、 一拍即合、 随即、 即兴、 即离、 即便、 旋即、 俯拾即是、 即期、 即兴表演、 即事、 非此即彼、 即位、 召之即来、 当即、 迅即、 即心即佛、 即景、 赓即、 转眼即逝、 即鹿无虞、 遂即、 即速、 即心是佛、 即行 既而 既是 既有 既往不咎 既已 既定 既而,既往不咎

既组词 :既然、食既、既往、既望、既而、既是、既济、既后、既乃、肆既即组词 :即兴、立即、即将、即使、即便、当即、即刻、即日、即时、在即、

[图文] 既字组词 区位 2840 2840 统一码 65E2 65E2 笔顺 フ一一フ丶一フノフ フ一一フ丶一フノフ 基本解 (3) 跟“且”、“又”、“也”、“还”等词配合,表示同时具有两种情况 [both…and;as well as]

既然 立即

特指熟悉掌故的人文 详情献怎 筵的解释:筵竹席筵席.酒席喜筵.寿筵.笔画数部首竹笔顺编号 详情筵怎么写好看:筵书法怎么写筵居中的成语:天下无不散筵席天下没有不解散的聚会. 禅怎么写好看

即使、即时、即兴、即将、立即、即日、随即、即便、旋即、赓即既而、既然、既定、既望、既是、既济、既往、既成、既已、既龀

既然 即使 即刻 立即

“既”字能组成以下词语:既然、既往、既而、既定、终既.读音:[jì ]释义:1.动作已经完了.2.已经.3.常与“且”、“又”连用,表示两者并列.

既而 既然 既定 既望 既往 既已 既是 既济 既以 既成 既尔 既朔 既月 既夕 既乃 既后 既终 既廪 既灌 既立 既位 既龀 既旬 既 皆既 无既 食既 终既 时既 蚀既 罔既 靡既 肆既 拜既 雍既 既往不咎 既得利益 既成事实 一如既往 一反既往 东曦既驾 不溯既往 不咎既往 羽翼既成 不追既往 犯罪既遂

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com