www.fltk.net > 恢复的灰的拼音

恢复的灰的拼音

灰拼音:huī 基本信息:部首:火,四角码:40809,仓颉:kf86五笔:dou,98五笔:dou,郑码:GDUO 统一码:7070,总笔画数:6 基本解释:1、物体燃烧后剩下的东西,经烧制后形成的产品:纸灰.灰烬.洋灰.2、尘土:灰尘.3、特指“石灰”:灰墙.灰膏.扩展资料:相关组词:1、灰尘[huī chén] 尘土.2、灰心[huī xīn] (因遭到困难、失败)意志消沉.3、灰暗[huī àn] 暗淡;不鲜明.4、银灰[yín huī] 浅灰而略带银光的颜色.5、灰烬[huī jìn] 物品燃烧后的灰和烧剩下的东西.

天网恢恢、恢复、恢弘、恢宏、恢恢、恢廓、万念俱恢、恢奇、恢诡谲怪、恢复期、恢谐、恢宏大度、恢诡、恢怪、恢廓大度、恢恢有余、恢张、恢涵、恢拓、恢广、恢悦、恢台、恢宣、恢隆、恢大、恢发、恢济、恢富、恢卓、恢诞、恢扬、恢特、恢、恢夷、恢迂、恢博、恢远、恢崇、诡恢、恢耀

据第6版《现代汉语词典》第576页: 【恢复】huīfù.

与yu第三声灰hui第一声

灰尘的拼音是huī chén.释义:悬浮在空气中的微粒,灰尘来源于工业排放物、燃烧烟尘、土壤扬尘等.灰尘颗粒的直径通常小于500微米.小于10微米的悬浮粒子(PM10),即被认定有害于人体;小于2.5微米的细颗粒物(PM2.5),更可穿

遗灰的拼音【yí huī】 遗 灰

灰[hui]

huī fù 释义:1、变成原来的样子:秩序~了.健康已完全~.2、使变成原来的样子;把失去的收回来:~原状.~失地.引证:峻青《海啸》第四章:“一切又恢复了原来的样子,仿佛什么事情都没有发生过.” 示例:人们开始植树造林,河流

第一个:huī fù 第二个应为:侍弄 【词目】侍弄 【读音】shì nòng 【意思】(1).整治;料理.(2).喂养.(3).搞,摆弄.望采纳!

恢的读音是:[ huī ] 基本解释:1. 〔~复〕变成原来的样子,如“健康已经~~”.2. 弘大,发扬 :~张.~弘.~廓.出自:以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣.——《庄子养生主》相关词汇:恢复、 恢弘 、恢宏、 恢廓 、恢恢 、恢博 、恢 、恢愕 、恢特 、恢扩等.扩展资料:康熙字典 【卯集上】【心部】 恢 康熙笔画:10部外笔画:6 《唐韵》苦回切《集韵》《正韵》枯回切,音魁.《说文》大也.从心灰声.《韵会》谓志大也.又《增韵》大之也.又《玉篇》《集韵》《韵会》苦虺(huī)切.《集韵》大也.一曰恢,谲怪.又叶空胡切,音枯.《道藏歌》五老监魂戒,心端情自恢.身度水火官,名入九龙庐.或作.

相关搜索:

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com