www.fltk.net > 关于带鹤的成语大全

关于带鹤的成语大全

风声鹤唳、 鹤唳华亭、 孤雌寡鹤、 鹤立鸡群、 梅妻鹤子、 焚琴煮鹤、 闲云野鹤、 一琴一鹤、 鹤发童颜、 闲云孤鹤、 杳如黄鹤、 不舞之鹤、 鹤鸣九皋、 爱鹤失众、 驾鹤西游、 白鹤晾翅、 鸡皮鹤发、 断鹤续凫、 轩鹤冠猴、 龟鹤遐寿、

龟鹤遐寿 鹤立鸡群 煮鹤焚琴 云中白鹤 猿鹤虫沙 一琴一鹤野鹤闲云百 杳如黄鹤 延颈鹤望 闲云野鹤 童颜鹤发 截鹤度续凫 鸡皮鹤发 华亭鹤唳鹤鸣之士 鹤鸣九皋 鹤唳华亭 鹤立鸡群版鹤发童颜 鹤发鸡皮 龟鹤遐寿 孤云野鹤 爱鹤失众 风声鹤唳,草木皆兵 惭凫权企鹤 猿鹤虫沙

风声鹤唳、焚琴煮鹤、鹤立鸡群、闲云野鹤、梅妻鹤子、鹤在鸡群、骑上扬州鹤、蜂腰鹤膝、蝉吟鹤唳、杳无黄鹤、风声鹤唳,草木皆兵、骑扬州鹤、鹤长凫短、续凫截鹤、延颈鹤望、杳如黄鹤、鸣鹤之应、爱鹤失众、驭凤骖鹤、骑鹤上维扬、鹤短凫长、老鹤乘轩、

风声鹤唳

鹤立鸡群!鹤发童颜

松鹤延年、风声(鸣)鹤唳、鹤立鸡群、鹤发童颜、焚琴煮鹤、闲云野鹤驾鹤西游、鹤鸣之士

焚琴煮鹤、闲云野鹤、惭凫企鹤、支公好鹤、一琴一鹤、杳无黄鹤、腰金骑鹤、孤雌寡鹤、杳如黄鹤、骖鸾驭鹤、强凫变鹤、一龟一鹤、

鹤立鸡群_成语解释 【拼音】:hè lì jī qún 【释义】:象鹤站在鸡群中一样.比喻一个人的仪表或才能在周围一群人里显得很突出.独鹤鸡 独鹤鸡群 鸡皮鹤发 鸡肤鹤发 鹤发鸡皮 鹤困鸡 鹤困鸡群 鹤处鸡 鹤处鸡群 鹤立鸡 鹤立鸡群 鹤行鸡 鹤行鸡群 鹤骨鸡肤

不舞之鹤 惭凫企鹤 骖鸾驭鹤 虫沙猿鹤 焚琴鬻鹤 焚琴煮鹤 孤雌寡鹤 闲云野鹤 强凫变鹤 妻梅子鹤 骑扬州鹤 续凫断鹤 续凫截鹤 续鹜短鹤 枭心鹤貌 闲云野鹤 驭凤骖鹤 一琴一鹤 杳如黄鹤 槛花笼鹤 枯鱼病鹤 离鸾别鹤

鹤舞九天怎么会是成语?那是一部小说的名字.带鹤的成语全在这里哦:风声鹤唳、鹤唳华亭、鹤立鸡群、焚琴煮鹤、闲云野鹤、梅妻鹤子、鹤发童颜、一琴一鹤、闲云孤鹤、不舞之鹤、鹤鸣九皋、孤雌寡鹤、杳如黄鹤、爱鹤失众、驾鹤西游、

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com