www.fltk.net > 高一课文 离骚 朗读

高一课文 离骚 朗读

原文 长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。 余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。 既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。 亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。 怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。 众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。 固时俗之工巧兮,偭规矩而改...

离骚 屈原 原文: 1.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。 余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。 既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。 亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。 怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。 众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。 固时俗之工巧...

屈原《离骚》 家世生平 帝高阳之苗裔兮:我是古帝高阳氏的子孙, 朕皇考曰伯庸:我已去世的父亲字伯庸。 摄提贞于孟陬兮:摄提那年正当孟陬啊, 唯庚寅吾以降:正当庚寅日那天我降生。 皇览揆余初度兮:父亲仔细揣测我的生辰, 肇锡余以嘉名:于...

离骚 朝代:先秦 作者:屈原 原文: 帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。 摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。 皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名: 名余曰正则兮,字余曰灵均。 纷吾既有此内美兮,又重之以修能。 扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。 汨余若将...

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰;余虽好修姱以靰羁兮,謇朝谇而夕替;既替余以蕙纕兮,又申之以揽芷;亦余心之所善兮,虽九死其尤未悔;众女疾余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫;固时俗之工巧兮,俪规矩而改错;背绳墨以追曲兮,竞周容以为度;忳郁邑余挓傺兮...

长太息以掩涕兮(chǎngtàixīyǐyǎntìxī), 哀民生之多艰(āimínshēngzhīduōjiān) 余虽好修姱以靰羁兮(yúsuīhǎoxiūkuāyǐwùjīxī), 謇朝谇而夕替(jiǎncháosuìérxītì); 既替余以蕙纕兮(jìtìyúyǐhuìxiāngxī), 又申之以揽芷(yòushēnzhīyǐlǎnzhǐ); 亦余心...

《离骚》课文解读 长太息①以掩涕兮,哀民生②之多艰。(我长声叹息而掩面哭泣啊,哀怜人民生活痛苦多灾多难。①太息:叹息。②民生:百姓的生活。一作“人生”,民生多艰,指人生遭际艰难。)[这两个句子以“哀”字为中心,前面描写哀痛的情状,尽现哀...

帝高阳之苗裔兮:我是古帝高阳氏的子孙, 朕皇考曰伯庸:我已去世的父亲字伯庸。 摄提贞于孟陬兮:摄提那年正当孟陬啊, 惟庚寅吾以降:正当庚寅日那天我降生。 皇览揆余初度兮:父亲仔细揣测我的生辰, 肇锡余以嘉名:于是赐给我相应的美名 名...

《离骚》的主旨:忠怨之情和爱国精神。 全诗结构上可以分为两大层次: (1)诗的前半部分主要写诗人矢志报国、高洁自守所遇到的不公正待遇,表现了诗人和楚国黑暗现实的冲突以诗人誓死坚持自己的理想、保持人格的清白的决心。 (2)后半部分主要...

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。 余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。 既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。 亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。 怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。 众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。 固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。 ...

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com