www.fltk.net > “蝴”的组词有哪些?

“蝴”的组词有哪些?

蝴蝶结、蝴蝶、大蝴蝶、小蝴蝶、彩蝴蝶、粉蝴蝶、蓝蝴蝶

谢蝴蝶 蝴 蝴蝶香 蝴蝶会 蝴蝶花 蝴蝶面 蝴蝶履 蝴蝶梦 蝴蝶结 蝴蝶瓦 蝴蝶厅 蝴蝶铰 蝴蝶装 蝴蝶泉 梦里蝴蝶 迷蝴蝶 扑蝴蝶

蝴蝶的蝴组词 :蝴、 蝴蝶结、 蝴蝶瓦、 谢蝴蝶、 蝴蝶泉、 扑蝴蝶、 蝴蝶会、 迷蝴蝶、 蝴蝶花

蝴组词有哪些词语 :蝴、蝴蝶结、蝴蝶瓦、谢蝴蝶、蝴蝶泉、扑蝴蝶、蝴蝶会、迷蝴蝶、蝴蝶花、蝴蝶厅、蝴蝶履、蝴蝶装、蝴蝶香、蝴蝶面

蜂猜蝶觑、花飞蝶舞、鹏游蝶梦蝶字组词有哪些成语 、乱蝶狂蜂、蜂狂蝶乱、花须蝶芒、蜂游蝶舞、穿花蛱蝶、蜂迷蝶猜、蜂媒蝶使:蝶恋蜂狂、蝶粉蜂黄、蜂迷蝶恋 蝴 hú 【释义】【蝴蝶】 húdié 会飞的昆虫,翅膀大,颜色美丽,静止时四翅

蝴hú,是一个汉字,基本释义是虫名.二字组词:蝴蝶(同:蝴)蝴蝶(同:蝴)解释:【胡蝶】昆虫,翅膀阔大,颜色美丽,静止时四翅竖立在背部,腹部瘦长.吸花蜜.种类很多,有的幼虫吃农作物,对人类有害,有的幼虫吃蚜虫,对人类有益.简称蝶.造句:1、她有一双灵巧的手,绣出的蝴蝶栩栩如生.2、春天,百花盛开,美丽的蝴蝶在花丛中飞来飞去.3、飞舞的蝴蝶与五彩缤纷的鲜花相映成趣.4、蝴蝶展开娇嫩的翅膀飞在花丛中.5、一路上,小红忽而捉蝴蝶,忽而追蜻蜓,高兴极了.参考资料汉字组词大全:http://www.fantizi5.com/zuci/zc2599.html

蝴蝶

蝴字组词有哪些 蝴蝶 蝴蝶花 蝴蝶会 蝴蝶结 蝴蝶梦 蝴蝶面 蝴蝶泉 你若满意此回答,请给予采纳,谢谢!

“蝴”(拼音:hú).解释:会飞的昆虫,翅膀大,颜色美丽,静止时四翅竖立在背部,腹部瘦长.种类很多,喜欢在花间、草地上飞行,吸食花蜜.“蝴”的组词有:蝴蝶、珊瑚、蝴蝶结 、蝴蝶瓦等.“蝴”的成语:梦里蝴蝶(拼音:mèng lǐ hú dié)解释:比喻虚幻之事.出处:人事等蜉蝣.朝暮营营不自由,打破世界蝴蝶梦价格休.明佚名《杌闲评——明珠缘》,也是元代关汉卿的著名杂剧

蝶泳,蝶装,蝶羽,蝶翎,蝶影,蝶舞,蝶群,蝶魂.蝴组词精选 下为该词语的应用范例和释义说明(下面也包含“蝴”的所有组词,收录量在行业领先.).1、蝴蝶结 造句

相关搜索:

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com